Jak płacić metodą split payment

Split payment to podzielna płatność. Warto od razu powiedzieć, że dotyczy to jedynie transakcji B2B, czyli między działalnościami gospodarczymi. W praktyce wygląda to tak, że nabywca tak, jak zawsze otrzymuje od sprzedawcy towar oraz fakturę VAT. Natomiast zapłata za usługę jest przekazywane na dwa oddzielne konta. Kwota netto idzie na konto sprzedawcy, natomiast „czysty” VAT idzie na oddzielne konto.

Wiąże się to z korzyściami

Po pierwsze, przedsiębiorca może otrzymać zwrot z podatku VAT z tytułu właśnie split payment. Kwota odejmowana jest uzależniona od stopy referencyjnej NBP, którą mnoży się przez kwotę zobowiązania oraz przez [n/360], gdzie n oznacza, o ile dni wcześniej został zwrócony podatek.

Po drugie, nie zastosuje się podwyższonej stawki odsetkowej, jeśli zaistnieje opóźnienie w płatności VAT. Przy założeniu, że co najmniej 95% faktur zostało zapłaconych metodą podzielnej płatności.

Po trzecie, nie zostaną zastosowane przepisy o odpowiedzialności solidarnej, jeśli by taka sytuacja wystąpiła.

Od listopada 2019 roku rozpoczęła się obowiązkowa płatność split payment, jeśli dotyczy to towarów i usług z załącznika 15. I są to tak zwane towary wrażliwe. Jednak nie jest to jeszcze wyrok, gdyż aby podzielna płatność była konieczna to kwota transakcji (z VAT), musi przekraczać 15 000 zł.

Aby korzystać z tej formy płatności, konieczny jest rachunek firmowy w banku lub SKOK-u. Tylko w takich placówkach jest to możliwe.

Po stronie sprzedawcy, aby poprawnie korzystać z takiej płatności, należy na fakturze zamieścić tekst: „mechanizm podzielnej płatności”. Sprawa potrafi być skomplikowana, ponieważ czasami ciężko rozstrzygnąć, który towar zalicza się do split payment, a który nie. Również i nabywcy mają często problemy z zadecydowaniem, za które faktury zapłacić „podzielnie”, a za które nie.

Najłatwiej nie zastanawiać się wcale i wszelkie faktury oznaczać jako „mechanizm podzielnej płatności” oraz za wszystkie w tym systemie płacić (nawet jeśli w tym wypadku sprzedawca nie oznaczył odpowiednio faktury). Formalnie jednak weryfikacja należy do nabywcy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here